DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍZnačení zvířat

Ten, kdo bude cestovat se psem (ale i kočkou či fretkou) po zemích EU má povinnost označovat tato zvířata již pouze elektronickým čipem. Informace převzaty z : http://cmku.cz/index2.php?jazyk=cz Jelikož víme, že pro spoustu našich zákazníků to bude znamenat nutnost načipování jejich zvířat, rozhodli jsme se na naší klinice provádět během července čipování s výrazným cenovým zvýhodněním.