DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Momentálně fungujeme bez omezení. Pro aktuální informace sledujte náš facebook.
Výčet nabízených služeb není samozřejmě zdaleka úplný, je pouze orientační a proto nás při nejasnostech kontaktujte telefonicky či mailem, rádi Vaše dotazy zodpovíme.

Ceny za veterinární úkony jsou cenami smluvními. Ke všem úkonům vystavujeme na požádání účtenku (daňový doklad), popřípadě klinickou zprávu o průběhu léčby, použitých lécích a materiálech, dietách, krmivech a výsledcích laboratorních vyšetření. Dotazujte se předem na cenu za ošetření a všechny podrobnosti případné léčby. Rádi Vás budeme informovat. O provedení platby prosíme při převzetí pacienta.V sobotu, v neděli ani o svátcích neúčtujeme pohotovostní příplatek!

Dovolujeme si Vás upozornit, že je již možné u nás platit platební kartou.

Pro větší pohodlí majitelů a jejich mazlíčků doporučujeme předem se objednat - vyhnete se tím zbytečnému čekání. Akutní pacienti a objednaní klienti mají vždy přednost, konečné pořadí určuje lékař.

Na základě Vašich četných dotazů jsme pořídili na naši kliniku magnetoterapeutický přístroj, s kterým máme výborné zkušenosti.

Obchod s chovatelskými potřebami

Otevírací hodiny obchodu:
Po08.30 - 19.00
Út13.00 - 19.00
St08.30 - 15.00
Čt13.00 - 19.00
08.30 - 19.00

V době mimo otevírací dobu obchodu Vás obslouží pracovníci Veterinární kliniky. Objednávat můžete na tel.: +420 731 462 456

Základní veterinární péče

 • Vakcinace
 • Odčervení
 • Čipování
 • Vystavení europasu
 • Stříhání drápků
 • Čištění uší a vytrhání chloupků ze zvukovodu
 • Odstranění zubního kamene ultrazvukem, prevence vzniku zubního kamene
 • Vyprazdňování análních žlázek
 • Poradenství a konzultace v oblasti výživy, březosti a porodu, chovatelství, poruch chování
 • Geriatrické programy
 • Umělá inseminace
 • Preventivní zákroky(především kastrace)
 • Stanovení diagnózy

 • Klinické vyšetření
 • Sonografické vyšetření
 • RTG vyšetření
 • Biochemické vyšetření krve na místě
 • Hematologické vyšetření krve na místě
 • Odběry na speciální vyšetření v externích laboratořích
 • Parazitologické vyšetření kožních stěrů
 • Vyšetření moči základní, močového sedimentu, hustoty moči
 • Vyšetření na FIV,FeLV,FIP
 • Léčba

 • Akutní medicína
 • Infúzní terapie
 • Veškeré operace na měkkých tkáních, operace na močovém, trávicím a pohlavním traktu,...
 • Operativní řešení nádorů
 • Chirurgické ošetření ran
 • Císařský řez
 • Léčba chronických poruch trávení
 • Léčba cukrovky, chorob štítné žlázy, nadledvinek,...
 • Oftalmologie,zákroky na rohovce a víčkách
 • Dermatologie
 • Onkologie
 • Dietologie
 • Další služby pro Vás či Vaše mazlíčky

 • Elektronické rozesílání novinek a pozvánek na pravidelné roční očkování
 • Prodej krmiv a veterinárních diet
 • Prodej antiparazitik, vitamínových doplňků, preparátů kloubní výživy atd.
 • Prodej veterinární kosmetiky
 • Prodej přípravků z aloe vera
 • Parkoviště pro klienty přímo v areálu
 • Po předchozí domluvě zajistíme ošetření Vašeho zvířete u Vás doma.
 • Odběry na vyšetření protilátek proti vzteklině (nutné pro cestování do některých zemí mimo EU)
 • Magnetoterapie