DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ

Momentálně fungujeme bez omezení. Pro aktuální informace sledujte náš facebook.
Aktuální informace o ordinačních hodinách se dozvíte na našem facebooku.

DIGITALIZACE RTG PRACOVIŠTĚ

V rámci zkvalitňování péče o naše pacienty jsme od 29.6.2012 zahájili digitalizaci rentgenového pracoviště. Digitalizace RTG obrazu má řadu výhod oproti snímkování na RTG film. Vyloučí se nejkritičtější část - vyvolávání snímku v temné komoře za pomoci vývojky a ustalovače. Tím se zaručí vysoká kvalita RTG snímku. Speciální program nám umožní se snímkem pracovat - měnit kontrast a světlost, snímek zvětšovat, natáčet, měřit, aj. Tyto úpravy zlepší diagnostické využití snímku a minimalizují opakování expozic. Snímek lze trvale a bez ztráty kvality uchovávat.